Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Events in May 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29/04/2024
30/04/2024
01/05/2024
02/05/2024
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
12/05/2024
13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
19/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
26/05/2024
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024
01/06/2024
02/06/2024