Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
01/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
06/04/2024
07/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
13/04/2024
14/04/2024
15/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
20/04/2024
21/04/2024
22/04/2024
23/04/2024
24/04/2024
25/04/2024
26/04/2024
27/04/2024
28/04/2024
29/04/2024
30/04/2024
01/05/2024
02/05/2024
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024