Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
31/08/2023
01/09/2023
02/09/2023
03/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023