Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

My Calendar

Events in June 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024
01/06/2024
02/06/2024
03/06/2024
04/06/2024
05/06/2024
06/06/2024
07/06/2024
08/06/2024
09/06/2024
10/06/2024
11/06/2024
12/06/2024
13/06/2024
14/06/2024
15/06/2024
16/06/2024
17/06/2024
18/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
21/06/2024
22/06/2024
23/06/2024
24/06/2024
25/06/2024
26/06/2024
27/06/2024
28/06/2024
29/06/2024
30/06/2024