Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Week of Sep 18th

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16/09/2024
17/09/2024
18/09/2024
19/09/2024
20/09/2024
21/09/2024
22/09/2024