Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Week of Sep 18th

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023