Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Week of Sep 2nd

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
02/09/2024
03/09/2024
04/09/2024
05/09/2024
06/09/2024
07/09/2024
08/09/2024