Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Το πρόγραμμα

Events in September 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26/08/2024
27/08/2024
28/08/2024
29/08/2024
30/08/2024
31/08/2024
01/09/2024
02/09/2024
03/09/2024
04/09/2024
05/09/2024
06/09/2024
07/09/2024
08/09/2024
09/09/2024
10/09/2024
11/09/2024
12/09/2024
13/09/2024
14/09/2024
15/09/2024
16/09/2024
17/09/2024
18/09/2024
19/09/2024
20/09/2024
21/09/2024
22/09/2024
23/09/2024
24/09/2024
25/09/2024
26/09/2024
27/09/2024
28/09/2024
29/09/2024
30/09/2024
01/10/2024
02/10/2024
03/10/2024
04/10/2024
05/10/2024
06/10/2024