Το περιεχόμενο/προγράμματα των σελίδων του Συλλόγου μας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνείτε προσωρινά στο τηλέφωνο +210 95 74 456. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Τα μαθήματα Pilates ξεκίνησαν!

Από την Πέμπτη 18/9 ξεκίνησαν τα μαθήματα Pilates και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη και Παρασκευή.